• SV-leder Kristin Halvorsens støtte til forbrukerboikott av Israel i 2006 skapte tilløp til panikk i Utenriksdepartementet.

Halvorsens boikottutspill førte til uro i UD

SV-leder Kristin Halvorsens støtte til forbrukerboikott av Israel i 2006 skapte tilløp til panikk i Utenriksdepartementet.