Folk flest tror på fortsatt gode tider

Det store flertallet blant oss er optimister med tanke på den økonomiske fremtiden. Men eldre er litt skeptiske.