Bråtebrann mulig årsak til skogbrann i Kvinesdal

Brannmannskapene har funnet spor etter bråtebrann i skogsområdet i Kvinesdal som er rammet av brann fredag. De utelukker ikke at dette kan være årsak til brannen.