Mener mange dødfødsler kan unngås

Folkehelseinstituttet mener at mange barn som dør i mors liv, kunne vært reddet om fødsler oftere hadde blitt satt i gang ved svangerskap på overtid.