Sparetiltak rammer sikkerheten på sokkelen

Livbåter som ikke holder mål, helikoptre som drar på årene og en beredskapstjeneste som er redusert til bortimot det fraværende er situasjonen på norsk sokkel i dag.