Forsvaret: Satser mer i nord

I et forsvarsbudsjett som styrkes, blir innsatsen i Nord-Norge prioritert. 10 av 40 milliarder går til investeringer.