• - Det haster med å få neste genrasjons sentralnett i Norge på plass, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett. Hans E.H. Jacobsen

Energiministeren lover Midt-Norge mer kraft

Olje— og energiminister Ola Borten Moe setter trykk på utbyggingen av den kontroversielle 420 kV-linjen mellom Sogn og Sunnmøre.