Hjalp Norge med offensive planer mot Sovjet

Tyske toppoffiserer ble i hemmelighet hentet til Oslo i 1949 for å utrede hvordan Norge skulle møte et sovjetisk angrep i Nord-Norge.