Konkurransekriminalitet blir ikke avslørt

Én av fem bedrifter i bygge— og anleggsbransjen sier de kjenner til prissamarbeid i egen bransje. Men svært få slike saker avsløres. Nå vil Økokrim ha strengere straffer.