Bøndene får 500 mill. i kompensasjon

Bøndene får 500 millioner kroner i kompensasjon for den kraftige prisøkningen på kunstgjødsel og kraftfôr. Avtalen innebærer at maten blir dyrere.