• FOTO: Scanpix

Antisemittiske holdninger skal bekjempes

Antisemittiske tendenser i det norske samfunnet sto sentralt i samtaler mellom utenriksministeren og Det mosaiske trossamfunn tirsdag formiddag. Det er enighet om at slike tendenser må tas på alvor og bekjempes i fellesskap.