• Nye regler i parkeringsbransjen skal få bort bransjecowboyene og hindre at private selskaper selv bestemmer størrelsen på bøtene. (Illustrasjonsfoto)

Nye regler skal luke ut parkerings-cowboyene

Nye regler i parkeringsbransjen skal få bort bransjecowboyene og hindre at private selskaper selv bestemmer størrelsen på bøtene.