1677 rovdyr drept på ti år

Siden 2000 er 1677 store rovdyr registrert drept i Norge. Ikke siden 1890-årene har det blitt drept flere rovdyr.