Foreslår strengere krav til lærernes fagkompetanse

Kunnskapsdepartementet foreslår skjerpede krav til lærernes fagkompetanse for å undervise i bestemte fag.