• Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) forventer at næringen har på plass de varslede nyordningene innen 31. desember 2011. Scanpix

Vil ha pelsdyrtiltak på plass i 2011

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) skriver i et brev til Norges Pelsdyralslag at han forventer at næringen har på plass de varslede nyordningene innen 31. desember 2011.