Ønsker ikke redningshelikoptere med våpen

Ansatte ved Hoved— redningssentralene i Sør- og Nord-Norge mener at regjeringen er i ferd med å svekke norsk redningstjeneste på en alvorlig måte.