• Scanpix

Regjeringen vil bygge ut nødnettet i resten av landet

Erfaringene med det nye digitale nødnettet er så gode at regjeringen nå er klar til å sette i gang trinn to av utbyggingen. De totale kostnadene vil bli rundt 4,7 milliarder kroner.