Fortsatt ingen spesielle helseråd

Helsemyndighetene går fortsatt ikke ut med noen spesielle helseråd til befolkningen etter vulkanutbruddet.