Arbeidsgruppe vil ha felles nødnummer

Alle nødanrop bør gå til ett felles nødnummer, 112, som organiseres gjennom sju eller åtte nødmeldingssentraler. Det foreslår en arbeidsgruppe som mandag la fram forslag til organisering av ordningen med felles nødnummer.