• Colourbox

Hver tredje senior vet lite om ny pensjon

Kunnskapsnivået er økende, men én av tre arbeidstakere som nærmer seg pensjonsalderen kjenner lite til følgene av den nye pensjonsreformen.