Misjonær nektes å komme hjem til Norge

Da familien Enconado ville flytte hjem til Norge etter 15 års misjonærvirksomhet på Filippinene, fikk ikke faren oppholdstillatelse fordi inntekten er for lav.