Flere langtidsledige - Oslo hardest rammet

71.600 personer var helt arbeidsledige ved utgangen av juni. Det en økning på 3 prosent sammenlignet med juni i fjor.