• Scanpix

- Forsvarets kjøretøy for dårlig sikret

Flere sentrale eksperter på veibomber mener Forsvaret burde anskaffe kjøretøy som er bedre rustet for å takle angrep fra såkalte IED-bomber. Forsvaret avviser at de henger etter når det gjelder sikkerhet.