Regjeringen hjelper flomrammede kommuner

Regjeringen gir 170 millioner kroner i støtte til kommuner som har vært rammet av flom i år.