Vil felle mer jerv og gaupe

Høye ynglingstall gjør at det er nødvendig å skyte mer jerv og gaupe, mener Landbruks— og matdepartementet.