Den økonomiske uroen gjør oss mindre trygge

Selv om den norske økonomien er sterk, har uroen i verdensøkonomien ført til at norske husholdninger er mindre optimistiske enn da finanskrisen startet i 2009.