Vil ha slutt på refs i Forsvaret

Når de tillitsvalgte for de vernepliktige møter forsvarsledelsen, vil de heve statusen på førstegangstjenesten og ha slutt på ordningen med refs.