Vil utrede datalagringsdirektivet

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge ber om en offentlig utredning av EUs datalagringsdirektiv.