Terrortrussel mot SAS-fly

En anonym telefon med trussel om terror mot et SAS-fly like etter avgang fra Tromsø førte fredag morgen til at flyet returnerte umiddelbart.