Bondevik fryktet nei

Arbeiderpartiet mener det ikke går an å sammenligne Bondevik-regjeringen og Stoltenberg-regjeringen ved å telle saker fordi den sittende regjeringen har lagt fram mange store og viktige reformer.