Samer vil utsette vern i Tysfjord

Arbeiderpartiets sametingsgruppe krever at forslaget til vern av Musken-området i Tysfjord trekkes ut samlet verneplan.