Rød Ungdom legger lærebøker ut på nett

Rød Valgallianses ungdomsorganisasjon, Rød Ungdom, har bestemt seg for å legge ut lærebøker på nettet til tross for at Oslo namsrett har nektet dem det.