RV med eget internettprogram

Rød Valgallianse vil ha bort tellerskrittene ved bruk av internett og forbud mot Microsoft i offentlig sektor.