Mer til bøndene

Høyre har programfestet kutt i støtten til landbruket. Olaf Gjedrem (KrF) vil gi bøndene mer.