Først statsminister, så forhandling

Venstre og KrF krever en avklaring om hvem som skal bli statsminister før de sier ja til regjeringsforhandlinger med Høyre.