Politikartorg funkar ikkje

Komikarpartiet Det Politiske Parti (DPP) fekk stor opp— slutnad ved skular i Stavanger som ikkje arrangerte valdebattar. Ungdomspolitikarar meiner det viser at politikartorg ikkje fungerer.