Lover penger til «nye» fylker

Det er for mange fylker og kommuner, mener Sylvia Brustad, som vil bruke gulrøtter og ikke tvang for å få til sammenslåing.