Frp krever helsesjekk av innvandrerjenter

Frp-formann Carl I. Hagen vil innføre regelmessige og pliktigehelseundersøkelser av jenter fra miljøer som praktisereromskjæring, med straffansvar for foreldrene.