Tore Tønne vil avskaffa pillepasset

I eit brev til stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa skriv helseminister Tore Tønne at han vil gå inn for å avskaffa ordninga med pillepass.