Fylkeslegen: -Vanskelig å helgardere seg mot alt

Fungerende fylkeslege Berit Fevang i Rogaland regner med at Fylkessjukehuset i Haugesund må gå gjennom sikkerhetsrutinene etter at en tre dager gammel baby ble kidnappet fra sykehuset.