Vil forby salg av brus på skolene

Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (SEF) vil forby salg av brus i norske grunnskoler fra høsten.