Fy-listen for fysisk fostring

GÅSTOL — denne innretningen hvor barnet kan gå, selv om det ikke mestrer å gå for egen maskin, troner øverst på fy-listen når fysioterapeuter snakker om styggedom for motorisk utvikling. Gåstolen kan gjøre at ungene får stram leggmuskulatur og at motivasjonen til å lære å gå på egen hånd blir mindre. Utvikling av koordinasjon kan hemmes. En fersk, irsk undersøkelse slår fast at barn som bruker gåstol forsinkes i sin motoriske utvikling. Men verst er det likevel at gåstolen har forårsaket mange ulykker, for eksempel ved at ungen seiler ned trappene i den.