Oljekrangel lager splid i Arbeiderpartiet

Jens Stoltenberg foreslår at Arbeiderpartiets landsmøte skalprogramfeste petroleumsfrie soner i havområdene fra Lofoten ognordover. Det blir det bråk om til helgen.