Statsadvokater begjært fjernet i Birgitte-saken

Forsvarerne til Birgitte Tengs' fetter har begjært tostatsadvokater fjernet i erstatningssaken, på grunn av inhabilitet.