Kjempeoverskudd på utenrikshandelen

Utenrikshandelen med varer ga i februar i år et overskudd på 19,2 milliarder kroner. Overskuddet utgjør 46 prosent av den totale eksporten.