Flere i Sp åpner for Statoil-salg

Flere Sp-politikere på Vestlandet åpner for delprivatisering avStatoil. Det samme gjør Marit Arnstad.