Sjømannsmisjonen spisser og bytter navn

Samtidig med Normisjons storsamling avvikler også Sjømannsmisjonen generalforsamling i Stavanger. En av hovedsakene er navneforenkling.