Somaliske konti fortsatt åpne

Bankkontiene som skal være brukt for å hvitvaske penger til Somalia, er ikke sperret. Andre kan fortsatt sette inn penger på kontiene, og pengestrømmen kan fortsette, ifølge Økokrim.