Bruk oss i enkle saker, ikke advokater

Ordfører Myklebust får støtte. Både Aetat og trygdeetaten bekrefter at det er et overforbruk av advokater.