Trolig ingen prisøkning på forsikringer

Prisen på bil— og villaforsikring kommer ikke til å stige vesentlig i år, mener forsikringsbransjen. En av grunnene er at prisene økte ganske kraftig i fjor, samtidig som utbetalingene etter skader ikke økte.